Μαστροσάββας Θεόδωρος
email. info@mastrosavas.gr

Παστίδα, Ρόδος - κιν. 6944 521.378
τηλ. 22410 48.305 - fax. 22410 48.315